Clb Het Kompas

 

Een heldere kijk op je CLB...

CLB Het Kompas

Hulp in vertrouwen


 8 mei 2020

Beste leerling, ouder, partner,

Bereikbaarheid

Onze kantoren worden opnieuw geopend op 11 mei. Er is tijdens de openingsuren steeds een onthaalmedewerker aanwezig.  Veel medewerkers werken echter van thuis uit. Een vraag wordt steeds aan de juiste medewerker doorgegeven.

Vaccinaties en contactmomenten:

We starten opnieuw met de vaccinaties en de systematische contactmomenten vanaf 11 mei. Je zal hiervoor persoonlijk worden uitgenodigd.

De  CLB-chat:

CLBch@t is bereikbaar:
ma - di – woe - do van 14 tot 21u
www.CLBchat.be
De  chat is gratis

De medewerkers van CLB Het Kompas


Info over het inschrijven in het buitengewoon onderwijs in onze regio, vindt U op

http://www.naarschoolinregiomechelen.be

 

Jouw eerste contactmoment bij het CLB
We nodigen leerlingen in hun schoolloopbaan vijf keer uit voor een 'systematisch contactmoment' bij het CLB. De eerste keer is dat in de eerste kleuterklas. Dan nodigen we ouders mee uit. Om persoonlijk kennis te maken.
Welkom bij het CLB
In dit filmpje leggen we uit wie we zijn en wat je mag verwachten. We kijken er alvast naar uit!

Meer over het systematisch contactmoment

 

 

 

Vanaf 1 september 2019 startte de nieuwe werking van CLB Het Kompas.
Je ziet deze werking in onderstaand filmpje.

 

 

Alle info van de infoavonden 2020

 

 

Clb Het Kompas